Diensten

Het dienstenpakket van Info Trace bestaat uit:
- Consultancy
- Detachering
- Projectuitvoering
- Beheer
- Training

Genoemde diensten worden aangeboden op onder andere de volgende toepassingsgebieden:
- Data Warehousing
- Business Intelligence (MIS, EIS, OLAP, etc.)
- Client-server architectuur
- ApplicatiebouwErvaring

De medewerkers van Info Trace hebben de afgelopen jaren ervaring opgedaan in de volgende branches:
Transport
Overheid
Nutsbedrijven
Handel
Industrie

Hieronder vindt u een globaal overzicht van het kennis- en ervaringsniveau waarop Info Trace kan terugvallen.

Consultancy
Advisering over de projectaanpak en -opzet alsmede over de te kiezen technische oplossing. Maar ook het in kaart brengen c.q. inventariseren van de informatiebehoefte en de vertaling naar de juiste IT-oplossing.


Detachering
De medewerkers van Info Trace hebben deelgenomen in verschillende trajecten op het gebied van:
Data warehousing
MIS
OLAP
SAS assessment
Applicatiebouw

Client-server architectuur
In de verschillende projecten waar de medewerkers van Info Trace hebben deelgenomen is ervaring opgedaan met tal van verschillende client-server architecturen; onderandere de platforms Windows (3.11, 95, NT), Unix en Mainframe.


Beheer
Opzetten en inrichten van de beheerorganisatie. Uitvoeren van functioneel- en technisch applicatiebeheer.

Training
Het verzorgen van basis SAS trainingen aan en het begeleiden van startende SAS gebruikers.Vraag nu een informatiepakket aan voor meer gedetailleerde informatie over ons kennis- en ervaringsniveau.