Vergroot nu je kansen op een nieuwe opdracht

Klinkt dit bekend?
Als je nu zelf je opdrachten probeert te verwerven zullen de volgende zaken je bekend in de oren klinken:

'Ik heb geen tijd voor een gesprek'
'We hebben geen openstaande vacatures'
'We doen alleen zaken met onze vaste leveranciers'
'Stuur maar wat informatie op'
'We doen geen zaken met freelancers in verband met de premie heffingen en de afdracht van loonbelasting'
'We doen geen zaken met freelancers omdat deze ons op de langere termijn geen zekerheden kunnen bieden (opvolging, vervanging)'


Omdat er voor de klanten de nodige risico's en problemen kleven aan het rechtstreeks inhuren van de freelance-automatiseerders bestaat er een drempel om hiermee zaken te doen.

Info Trace
Info Trace is een onderneming die een brug wil slaan tussen de freelance-automatiseerder en de klanten die behoefte hebben aan IT-deskundigen. Concreet betekent dit dat wij:

Contacten onderhouden met de klanten waardoor jij je kan bezig houden met de dingen waar je goed in bent: automatiseren;
Tijdig op zoek gaan naar een nieuwe opdracht;
De risico's die de klant ziet (premie betaling, afdracht loonbelasting, stellen van zekerheden t.a.v. vervanging, verschillende contractafhandeling, etc.) over te nemen om daarmee jou inzetbaarheid te vergroten;
Ons netwerk continue uitbreiden ten einde de inzetbaarheid van de bij ons geschreven freelance-automatiseerder te vergroten;
Je in dienst nemen of inhuren voor de duur van het project;

Samen sterk
Info Trace heeft geconstateerd dat organisaties die behoefte hebben aan expertise, georganiseerde partijen benaderen om deze behoefte in te vullen. Dit om het administratieve proces te vereenvoudigen en kostenbesparend te werken door schaalvoordeel. Deze georganiseerde partijen kunnen bestaan uit freelancers die zich gezamenlijk, volgens dezelfde werkwijze, aanbieden.

Schrijf je nu in een maak onderdeel uit van deze organisatie. Bovendien verplicht het je tot niets. U kunt ons een e-mail sturen of het inschrijfformulier invullen. Nog beter kunt u meteen het CV-sjabloon in MS Word formaat downloaden (45KB), invullen en retourneren aan info@infotrace.nl.